Χρήσιμες Πηγές (Greek)

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας

Υπηρεσίες αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση συντάχθηκε από στελέχη του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Γενικής Αστυνόμευσης/ Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Οδηγός προς τους Φορείς για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται από τις διατάξεις του Ν. 3500/2006 και διώκεται αυτεπάγγελτα

Ενδοοικογενειακή βία

Ανήλικοι θύµατα ενδοοικογενειακής βίας, εκφοβισµού (bullying) και ηλεκτρονικού εκφοβισµού (cyberbullying) στο σχολικό περιβάλλον. Νοµικά ζητήµατα και προτάσεις αντιµετώπισης

Ενδοοικογενειακή βία: Οι εμπειρίες και οι αντιλήψεις των επαγγελματιών που εργάζονται στις τηλεφωνικές γραμμές στήριξης

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται η διερεύνηση των εμπειριών και αντιλήψεων γύρω από θέματα ενδοοικογενειακής βίας, έτσι όπως τα αντιλαμβάνονται οι επαγγελματίες των τηλεφωνικών γραμμών στήριξης.

Βία κατά των γυναικών: Πανευρωπαϊκή έρευνα

Στόχος της έρευνας του FRA είναι η υποστήριξη  των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ενδοοικογενειακή βία ως κοινωνικό φαινόμενο, τα αίτια και η αντιμετώπισή της

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα χρόνιο και σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο εμφανίζεται σε όλα τα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα και περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικής ποινικής βαρύτητας εγκληματικές συμπεριφορές σε βάρος μελών της οικογένειας.

Πληροφορίες για την οικιακή και ενδοοικογενειακή βία

Οικιακή και ενδοοικογενειακή βία: πώς να καταρτίσετε σχέδιο για να φροντίζετε τον εαυτό σας

Ενδοοικογενειακή Βία

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Των Γυναικών

Ενδοοικογενειακή βία: Συνεντεύξεις με σύζυγο, κόρη και αδελφό δράστη

Τρεις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, με πολύ μεγάλη ερευνητική αξία και κοινωνική χρησιμότητα, από το πολύτιμο υλικό του Ομ. Καθηγητή Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Αντώνη Μαγγανά, παρουσιάζονται ακολούθως, με θέμα την ενδοοικογενειακή βία.

Συσχετισμοί βίας & εξάρτησης: Περιπτώσεις Κακοποιημένων Γυναικών

Η γυναικεία κακοποίηση αποτελεί σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα και ενσάρκωση της έμφυλης βίας.

Ενδοοικογενειακή βία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19

Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «έχει αναφερθεί αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά ένα τρίτο την εβδομάδα μετά την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται από τις διατάξεις του Ν. 3500/2006 και διώκεται αυτεπάγγελτα

Ενδοοικογενειακή βία

Μπορεί να είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για την ενδοοικογενειακή βία. Είναι παράνομο για οποιονδήποτε να βλάψει εσάς ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς σας. Διατίθεται βοήθεια.

Διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών - Ανάπτυξη και ενίσχυση της δια-τομεακής συνεργασίας

Πρακτικός Αστυνομικός Οδηγός για τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών για τη δια-τομεακή συνεργασία.

Ενδοοικογενειακή βία

Τα αίτια της ενδοοικογενειακής βίας έχουν πολλαπλές ρίζες. Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα φαινόμενο  που  οι  προεκτάσεις  του  βρίσκονται  σε  πολλές  πτυχές  της  ζωής.

Νέοι ενωσιακοί κανόνες για την αντιμετώπισης της έμφυλης βίας

Η Επιτροπή προτείνει ενωσιακού επιπέδου κανόνες για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κανόνες ενωσιακού επιπέδου για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας.

Μορφές βίας και δομές αντιμετώπισής της

Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να πραγματευτεί το φαινόμενο της βίας γενικά, αλλά κυρίως με προσανατολισμό στην ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών και την κοινωνία που τη δέχεται και την αντιμετωπίζει.

Τι προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Αρχικά αζίζει να σημειωθεί πως ο πρωταρχικός στόχος όλων των κοινωνιών είναι η επιδίωξη της ουσιαστικής έμφυλης ισότητας . Εξ αυτού δε του λόγου  θα πρέπει  η  αρχή της  ισότητας των φύλων να καθίσταται εγγενής σκοπός  και προτεραιότητα κάθε σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας, ιδίως την στιγμή που σταθερές και αξίες αμφισβητούνται λόγω κρίσεων.

Ενδοοικογενειακή βία: Η όξυνση και η αντιμετώπισή της

Για ποιους λόγους, στην «εξίσωση» των θυμάτων των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, τα παιδιά είναι τα μεγάλα θύματα