Resurse utile (Romanian)

STUDIU NAŢIONAL PRIVIND VIOLENŢA DOMESTICĂ – SEMESTRUL I 2019

Date statistice referitoare la victimele violenței domestice, care au beneficiat la cerere de servicii sociale.

ANALIZĂ DE SITUAŢIE

Fenomenul violenței împotriva femeilor și a violenței în familie

Combating violence against women ROMANIA

Fact sheet on violence against women - European Institute for Gender Equality

RAPORT DE MONITORIZARE

Pilonul egalitate de șanse și de tratament între femei și bărbați - 2020 al Strategiei naţionale privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice